Cáo Phó: Bà Cố Maria Vũ Thị Hóa

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Nữ Tu Maria Gôretty Ngô Thị Thuận

( Thuộc Hội Dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu

đang phục vụ tại Giáo Xứ Klâu Rơngol, Giáo Phận Kon Tum.)

Trân trọng báo tin:

Bà Cố MARIA VŨ THỊ HOÁ

Sinh năm 1924, tại Hải Hậu – Nam Định

Địa chỉ: Giáo xứ Phúc Lộc, Phường Lộc Sơn, Tp. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Đã được Chúa gọi về lúc 11h00’ thứ Bảy, ngày 03 tháng 7 năm 2021.

Hưởng thọ 97 tuổi.

Thánh Lễ An Táng lúc 05h00′ thứ Hai, ngày 05 tháng 7 năm 2021

Tại Tư gia, Phường Lộc Sơn, Tp. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn BÀ CỐ MARIA mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(05/07/2021) KONTUM