Cáo Phó: Bà Cố Matta Trần Thị Nga

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia đình Nữ tu Marie-Carola Võ Thị Thùy Trang

(Thuộc Hội Dòng Chúa Quan Phòng, Tỉnh Dòng Tây Nguyên, đang phục vụ tại Cộng Đoàn Thanh Phong, Giáo Phận Bà Rịa)

Trân trọng báo tin:

Bà cố MATTA TRẦN THỊ NGA

Sinh năm 1967, tại Kon Tum

Địa chỉ: 100 Lê Văn Huân, thành phố Kon Tum,

thuộc Giáo Xứ Trung Nghĩa, Giáo Phận Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 19g00 thứ Sáu, ngày 10 tháng 9 năm 2021

Hưởng dương 54 tuổi.

Thánh Lễ An Táng lúc 05g00 Chúa Nhật, ngày 12 tháng 9 năm 2021

Tại Tư Gia 100 Lê Văn Huân, Giáo Xứ Trung Nghĩa, thành phố Kon Tum

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn BÀ CỐ MATTA sớm hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(11/09/2021) KONTUM