Cáo Phó: Linh Mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phán, CSsR

Tòa Giám Mục Kon Tum, Dòng Chúa Cứu Thế

và Tang quyến kính báo:

 Linh mục GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN PHÁN, CSsR

Sinh ngày 07 tháng 4 năm 1936, tại Thừa Thiên – Huế

Thuộc Dòng Chúa Cứu Thế

Đã phục vụ tại Giáo Phận Kon Tum từ năm 1971 đến năm 2003

 đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 16 giờ 00 Thứ Sáu, ngày 10 tháng 01 năm 2020,

tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng.

Hưởng thọ 84 tuổi.

Với 62 năm khấn Dòng và 57 năm Linh Mục

Thánh Lễ An Táng cử hành vào lúc 06g00 thứ Hai, ngày 13.01.2020

Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giùp. 38 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, tp HCM

Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha Cố Gioan Baotixita tại Nhà Thờ Bon Ma Djơng, Giáo Hạt Ayun Pa vào lúc 9g00 thứ Ba, ngày 14.01.2020

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Cha Cố Gioan Baotixita.

R.I.P.

WGPKT(11/01/2020) KONTUM