Cáo Phó: Linh Mục Phêrô Nguyễn Đức Mầu (Linh Mục Nhạc Sĩ Hoàng Đức)

Cha Phêrô NGUYỄN ĐỨC MẦU, CSsR (Lm. nhạc sĩ Hoàng Đức) đã về với Chúa lúc 5:00AM, tại Long Beach, California, ngày 21 tháng 7 năm 2022, hưởng thọ 80 tuổi

Cha Phêrô sinh ngày: 10.04.1942

Nơi sinh: Kon Tum.

Thụ phong linh mục: 21.03.1970

Nguyên quán: Bình Định, Quy Nhơn.

Xin quý vị hiệp thông cầu nguyện cho Cha Phêrô được hưởng tôn nhan Thiên Chúa.

Cha Phêrô Nguyễn Đức Mầu tức nhạc sĩ Hoàng Đức đã sáng tác nhiều bài thánh ca, trong đó có nhiều bài rất phổ biến như: Hành Trang Người Trẻ, Người dẫn con đi, Tôi thâm tín, Bước người đi qua, …

WGPKT(23/07/2022) KONTUM