Cáo Phó: Linh Mục Phêrô Phạm Văn Chính, SDB

Văn phòng Ủy ban Truyền Thông xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thương tiếc báo tin:

Một người anh em rất thân thiết và rất tích cực trong lĩnh vực Tông đồ Truyền Thông của Giáo hội Việt Nam vừa được Chúa gọi về với Ngài:

Linh mục PHÊRÔ PHẠM VĂN CHÍNH, SDB.
vừa qua đời vào lúc 11g30 thứ Bảy 24-07-2021
tại Xuân Hiệp, Thủ Đức, TP.HCM.

Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa cho linh hồn Cha Phêrô được hưởng vinh phúc trọn vẹn với Ngài trên thiên quốc.

Lm Giuse Vũ Hữu Hiền,
Thư ký UBTTXH / HĐGMVN
WGPKT(24/07/2021) KONTUM