Cáo Phó: Yă ELISABETH Y HRƠNG

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,
Giáo Phận Kon Tum
Hội Dòng Ảnh Phép Lạ và gia đình
Trân trọng báo tin:
Nữ tu ELISABETH Y HRƠNG

Sinh ngày 05.6.1936, tại Làng Kon Kơtu, Xã Đak Rơwa, Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 6h15 thứ Năm, ngày 27 tháng 02 năm 2020
tại Nhà Mẹ Hội Dòng

Hưởng thọ 84 tuổi với 58 năm Khấn Dòng

* Nghi thức nhập quan:
19g30 thứ Năm, ngày 27 tháng 02 năm 2020

* Thánh Lễ An táng được cử hành lúc
8h00 sáng thứ Bảy, ngày 29-02-2020

Do Đức Cha Aloisiô Chủ Tế, tại Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum,

số 13 Nguyễn Huệ, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum.

An táng tại Đất Thánh Giáo Phận(trong nghĩa trang Tp Kon Tum)

Xin hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Yă ELISABETH
sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P 

WGPKT(29/02/2020) KONTUM