Cáo Phó: Ông Cố Gioan Nguyễn Ký

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Mai, SPC

(Đang phục vụ tại Giáo Xứ Hà Lam, Giáo Phận Đà Nẵng)

& Nữ tu Maria Madalêna Nguyễn Thị Tuyết Vương, SPC

(Đang phục vụ tại Giáo Xứ Lệ Chí, Giáo Phận Kon Tum)

Trân trọng báo tin:

ÔNG CỐ GIOAN NGUYỄN KÝ

Sinh năm 1929, tại An Nhơn, Bình Định

Địa chỉ: Thôn 4, xã An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Thuộc Giáo Xứ Phú Thọ, Giáo Hạt Pleiku

Đã được Chúa gọi về lúc 17h00’ thứ Tư, ngày 03 tháng 02 năm 2021.

Hưởng thọ 92 tuổi.

Thánh Lễ An Táng lúc 14g00 thứ Sáu, ngày 05 tháng 02 năm 2021

Tại Nhà Thờ Phú Thọ, Giáo Hạt Pleiku

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn ÔNG CỐ GIOAN mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(04/02/2021) KONTUM