Cáo Phó: Ông Cố Gioan Y Hlek

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Nữ tu Marie Calestina Y Giấy

(Thuộc Dòng Chúa Quan Phòng)

(Đang phục vụ tại Giáo Xứ Đức Hạnh, Giáo Phận Buôn Mê Thuột)

Trân trọng báo tin:

ÔNG CỐ GIOAN Y HLEK

Sinh năm 1950, tại Kon Tum

Địa chỉ: Làng Kon Hngo Kơtu, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum

Thuộc Giáo Xứ Phương Quý, Giáo Hạt Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 10h15’ thứ Năm, ngày 18 tháng 02 năm 2021.

Hưởng thọ  71 tuổi.

Thánh Lễ An Táng lúc 08g00 thứ Sáu ngày 19 tháng 02 năm 2021

Tại Nhà Thờ Phương Quý, Giáo Hại Kon Tum

Do Đức Cha Aloisiô, Giám Mục Giáo Phận Kon Tum chủ tế

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn ÔNG CỐ GIOAN mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(19/02/2021) KONTUM