Cáo Phó: Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Đát

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải (Dòng Chúa Cứu Thế)

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tuân

(Thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, đang Phục vụ tại Nhà Thờ Bon Ma Djơng, Giáo Hạt AyunPa, Giáo Phận Kon Tum)

Trân trọng báo tin:

ÔNG CỐ GIUSE NGUYỄN VĂN ĐÁT

Sinh ngày 09 tháng 5 năm 1948

Địa chỉ: Xứ Tam Châu, làng Phúc Nhạc,

Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình,

Đã được Chúa gọi về lúc 07g35 Chúa Nhật, ngày 24 tháng 5 năm 2020.

Hưởng thọ 72 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 07giờ30 sáng thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020

Tại Nhà Thờ Tam Châu, Giáo Phận Phát Diệm

Xóm 10 C, Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh, Tỉnh Ninh Bình.

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn Ông Cố GIUSE mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(24/05/2020) KONTUM