Cáo Phó: Ông Cố Giuse Phạm Văn Châu

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Nữ tu Anna Phạm Thị Loan

(Thuộc Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập, Sài Gòn)

Trân trọng báo tin:

ÔNG CỐ GIUSE PHẠM VĂN CHÂU

Sinh năm 1940, tại Ninh Bình

Địa chỉ: Giáo Xứ Ia Hrú – Phú Quang, Giáo Hạt Chư Sê

Đã được Chúa gọi về lúc 06g30’ thứ Ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020.

Hưởng thọ 80 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 06giờ00 sáng thứ Năm, ngày 01 tháng 10 năm 2020

Tại Nhà Thờ Ia Hrú – Phú Quang, Giáo Hạt Chư Sê, Giáo Phận Kon Tum

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn ÔNG CỐ GIUSE mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P