Cáo Phó: Ông Cố Giuse Trần Văn Bằng

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Linh mục Phaolô Trần Quốc Bảo

(Đang phục vụ tại Chủng Viện Thừa Sai Kon Tum)

Trân trọng báo tin:

ÔNG CỐ GIUSE TRẦN VĂN BẰNG

Sinh năm 1953, tại Kiến Xương, Thái Bình

Địa chỉ: 141 Cao Bá Quát, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Thuộc Giáo Xứ Hiếu Đạo, Giáo Hạt Pleiku  

Đã được Chúa gọi về lúc 17h05’ Chúa Nhật, ngày 20 tháng 12 năm 2020.

Hưởng thọ 67 tuổi.

Thánh lễ An Táng: lúc 09h00 thứ Ba, ngày 22 tháng 12 năm 2020 

Tại Nhà Thờ Thăng Thiên, Giáo Hạt Pleiku

Do Đức Cha Aloisiô, Giám Mục Giáo Phận chủ tế

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn ÔNG CỐ GIUSE mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(21/12/2020) KONTUM