Cáo Phó: Ông Cố Phaolô Võ Hoành

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Nữ tu Isave Võ Thị Thùy Nguyên

(Thuộc Hội Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng,

đang phục vụ tại Nhà Mẹ Cù Lao Giêng))

Trân trọng báo tin:

ÔNG CỐ PHAOLÔ VÕ HOÀNH

Sinh ngày 20 tháng 5 năm 1951, tại Bình Sơn, Quảng Ngãi

Địa chỉ: Giáo Xứ Trung Nghĩa, thành phố Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 10g10 sáng thứ Tư, ngày 16 tháng 9 năm 2020.

Hưởng thọ 69 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 09giờ00 sáng thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2020

Tại Nhà Thờ Trung Nghĩa, Giáo Hạt Kon Tum, Giáo Phận Kon Tum

Do Đức Cha Aloisiô, Giám Mục Giáo Phận chủ tế

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn Ông Cố PHAOLÔ mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(16/09/2020) KONTUM