Cáo Phó: Ông Cố Phêrô Ngô Thanh Phương

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia đình Linh mục Phêrô Ngô Thanh Tùng

(Đang phục vụ tại Giáo xứ Đăk Túk, Giáo Hạt Đăk Mót, Giáo Phận Kon Tum)

Trân trọng báo tin:

Ông cố PHÊRÔ NGÔ THANH PHƯƠNG

Sinh năm 1946, tại làng Hướng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình.

Địa chỉ hiện nay: Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà.

Thuộc Giáo Xứ Hoà Yên, Giáo Hạt Cam Lâm, Giáo Phận Nha Trang.

Đã được Chúa gọi về lúc 11h00’ Thứ Hai, ngày 29 tháng 03 năm 2021

(nhằm ngày 17 tháng 02 Âm lịch)

Hưởng thọ 75 tuổi.

Thánh Lễ An Táng lúc 08g00 thứ tư, ngày 31 tháng 03 năm 2021

Tại Nhà Thờ Gx.Hoà Yên, Giáo Hạt Cam Lâm, Giáo Phận Nha Trang.

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn ÔNG CỐ PHÊRÔ sớm hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

 

WGPKT(30/03/2021) KONTUM