Cáo Phó: Ông Cố Phêrô Nguyễn Bình An

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Linh mục Phêrô Nguyễn Tương Lai, SVD

(Đang phục vụ tại Giáo Xứ An Mỹ, Giáo Hạt Pleiku}

Trân trọng báo tin:

 Ông Cố Phêrô NGUYỄN BÌNH AN

Sinh ngày: 20/01/1936. Tại Hà Tĩnh

Địa chỉ: Thôn Mai Hà – xã Sơn Trung – Huyện Hương Sơn – tỉnh Hà Tĩnh

Đã được Chúa gọi về hồi 9g30, thứ tư ngày 07 tháng 10 năm 2020

Hưởng thọ: 85 tuổi

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 14g 00’ thứ Sáu, ngày 09/10/2020

Tại nhà thờ giáo xứ Kẻ Mui, giáo hạt Nghĩa Yên, giáo phận Hà Tĩnh

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn ÔNG CỐ PHÊRÔ mau được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(08/10/2020) KONTUM