Cáo Phó: Ông Cố Vincentê Bùi Văn Văn

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia đình Thầy Phó Tế Vinh Sơn Bùi Trung Công,

 (đang phục vụ tại Giáo Xứ Hơ Moong Ktu, Giáo Hạt Đăk Hà, Giáo Phận Kon Tum)

Trân trọng báo tin:

Ông Cố VINCENTÊ BÙI VĂN VĂN

Sinh năm 1960

Địa chỉ: Tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, Gia Lai

Thuộc Giáo Xứ Phú Bổn, Giáo Phận Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 20g50 thứ Tư, ngày 20 tháng 4 năm 2022

Hưởng thọ 63 tuổi.

Thánh lễ an táng lúc 09g00 thứ Bảy, ngày 23.4.2022

Tại Nhà Thờ Phú Bổn, Giáo Hạt Ayun Pa, Giáo Phận Kon Tum

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn ÔNG CỐ VINCENTÊ sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(21/04/2022) KONTUM