Cáo Phó: Yă Gertrude Y Lưh

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,
Giáo Phận Kon Tum
Hội Dòng Ảnh Phép Lạ và gia đình
Trân trọng báo tin:
GERTRUDE Y LƯH

Sinh ngày 01/11/1946, tại Làng Kon Tum Kơ ‘Nâm – phường Thống Nhất –  Kontum

Đã được Chúa gọi về lúc 05g45’ sáng Thứ Sáu, ngày 05 tháng 03 năm 2021
tại Cộng Đoàn Nhà Mẹ Ảnh Phép Lạ.

* Nghi thức nhập quan:
19g30’, ngày 05 tháng 03 năm 2021.

* Thánh Lễ An táng lúc 14g30’ thứ Bảy, ngày 06 tháng 03 năm 2021.

Do Đức Cha Aloisiô, Giám Mục Giáo Phận, chủ tế

Tại Nguyện Đường Hội Dòng Ảnh Phép Lạ

14 Nguyễn Huệ – Phường Thống Nhất – Tp Kon Tum

Xin hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn GERTRUDE
sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(05/03/2021) KONTUM