Ông Cố Phêrô Hyiu

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

CÁO PHÓ   

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Nữ tu Columban Y Lach (thuộc Dòng Ảnh Phép Lạ)

Trân trọng báo tin:

ÔNG CỐ PHÊRÔ HYIU (Yao Phu Trưởng)

Sinh năm 1947

Địa chỉ: Giáo Xứ Plei Jơdrập, xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum.

Đã được Chúa gọi về lúc 22g00 thứ Năm, ngày 02 tháng 01 năm 2020.

Hưởng thọ 73 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 08giờ30 Thứ Bảy, ngày 04 tháng 01 năm 2020

Tại Nhà Thờ Plei Jơdrập, Giáo Hạt Kon Tum.

Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn Ông Cố PHÊRÔ mau được hưởng tôn nhan Chúa

R.I.P

WGPKT(03/01/2019) KONTUM