Tu Sĩ Phêrô Nguyễn Đình Phục, OFM

Văn Phòng TGM xin kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

CÁO PHÓ   

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

Dòng Anh Em Hèn Mọn Phanxicô và Gia Đình

Trân trọng báo tin:

Tu sĩ PHÊRÔ NGUYỄN ĐÌNH PHỤC, OFM

(thuộc Hội Dòng Anh Em Hèn Mọn Phanxicô, đang phục vụ tại Họ Đạo Ea Luh-Xê Đăng, Giáo Hạt Chư Păh, Giáo Phận Kon Tum)

Sinh năm 1974, tại Phù Mỹ, Bình Định

Địa chỉ Gia Đình: Diên Xuân, Diên Khánh, Khánh Hoà

Thuộc Giáo Xứ Đất Sét, Giáo Phận Nha Trang

Đã được Chúa gọi về lúc 11g50 thứ Sáu, ngày 27 tháng 12 năm 2019.

Hưởng dương 45 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 08giờ00 Thứ Hai, ngày 30 tháng 12 năm 2019

Tại Nhà Thờ Ea Luh-Xê Đăng, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Do Đức Cha Aloisiô, Giám Mục Giáo Phận chủ sự.

 Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn THẦY PHÊRÔ mau được hưởng tôn nhan Chúa

R.I.P

WGPKT(27/12/2019) KONTUM