Bà Cố Isave Huỳnh Thị Lan Xuân

Văn Phòng TGM xin kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

CÁO PHÓ   

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum

và gia đình Thầy Anrê Nguyễn Nhật Trường

(Hiện đang học Thần Học II tại Đại Chủng Viện Huế)

Trân trọng báo tin:

Bà Cố ISAVE HUỲNH THỊ LAN XUÂN

Sinh năm 1968, tại Bến Tre

Địa chỉ: Thanh Yên – Chợ Lách – Bến Tre

Thuộc Giáo Xứ Giồng Thủ Bá – Giáo Phận Vĩnh Long

Đã được Chúa gọi về lúc 15g00 thứ Ba, ngày 24 tháng 09 năm 2019.

Hưởng dương 51 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 05 giờ 30 thứ Sáu, ngày 27 tháng 09 năm 2019

Tại Nhà Thờ Giồng Thủ Bá – Giáo Phận Vĩnh Long

 Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn BÀ CỐ ISAVE mau được hưởng tôn nhan Chúa

R.I.P

WGPKT(25/09/2019) KONTUM