Thông Báo: Bồi Dưỡng Các Chú Yao Phu Hè 2022

Giáo Phận Kon Tum

Hội Các Chú Yao Phu

 

THÔNG BÁO

V/v: Bồi Dưỡng Các Chú Yao Phu hè 2022.

 

Kính gửi: Quý Cha Chánh xứ,

 

  Kính thưa Quý Cha,

 

Như Cha Phaolô Nguyễn Đức Hữu, Bề trên Hội Các Chú Yao Phu, đã thông báo trong ngày gặp mặt các cha vừa qua về việc bồi dưỡng cho các Chú Yao Phu hè 2022.

 

Tới hôm nay, chúng con đã nhận được sự đăng ký từ quý Cha như sau:

1. Giáo xứ Chánh Tòa: Cha Giacôbê Trần Tấn Việt, số Chú: 35 Chú.

2. Giáo xứ Hamoong Kơtu: Cha Giuse Trần Văn Toán, số Chú: 15 Chú.

3. Giáo xứ Kon Bơbăn: Cha F.X. Phan Đại Dương, số Chú: 08 Chú.

4. Giáo xứ Đăk Lung: Cha Micae A Blir, số Chú: 05 Chú.

 

Để tiện cho việc tổ chức, chúng con xin phân chia như sau:

 

ĐỢT I từ thứ hai 04-7 đến thứ bảy 09-7-2022 dành cho Giáo xứ Chánh Tòa.

* ĐỢT II từ thứ hai 18-7 đến thứ bảy 23-7-2022 dành cho Giáo xứ Hamoong Kơtu, Kon Bơbăn và Đăk Lung.

 

Con kính xin Quý Cha thông báo đến các Chú mang theo đồ dùng cá nhân. Có mặt lúc 08g00 sáng thứ hai. Địa điểm Trường Kuênot, Tòa Giám Mục Kon Tum. (cạnh nhà hưu quý Cha Kon Tum)

 

Chương trình và thời khóa biểu sẽ gửi đến các Chú khi bắt đầu Khóa Bồi Dưỡng.

 

Con chân thành cảm ơn Quý Cha.

 

Kính chúc Quý Cha tràn đầy Ơn Chúa, nhờ Đức Kitô, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần.

 

Kon Tum, ngày 28 tháng 6 năm 2022

TM. BGĐ Trường Kuênot

(đã ký)

Lm. Phêrô Nguyễn Đình Lộc

WGPKT(29/06/2022) KONTUM