Chánh Toà Ân Giải Tối Cao Gửi Thư Giáng Sinh Cho Các Linh Mục Giải Tội

Vatican News (10.12.2022) – Đức Hồng y Mauro Piacenza, Chánh Toà Ân giải Tối cao gửi thư cho các linh mục nhân dịp Giáng Sinh, nhắc nhở các linh mục ý thức rằng khi cử hành bí tích Hoà giải, trong tâm hồn của hối nhân, chỉ có cuộc gặp gỡ cứu độ của họ với Chúa Kitô Đấng Cứu Độ. Chính cuộc gặp gỡ này làm cho mỗi lần xưng tội là một tia sáng thắp sáng đức tin và sưởi ấm tâm hồn tín hữu.

Trong thư, Đức Hồng Y giải thích rằng khi cử hành bí tích Hoà giải, không phải một danh sách các quy tắc phải tuân theo, mặc dù cần thiết và hợp lệ, nhưng chính một đề nghị rõ ràng, tích cực, thuyết phục mang lại sức mạnh hoán cải. Trong tâm hồn của hối nhân, chỉ có cuộc gặp gỡ cứu độ của họ với Chúa Kitô Đấng Cứu Độ. Chính cuộc gặp gỡ này làm cho mỗi lần xưng tội là một tia sáng thắp sáng đức tin và sưởi ấm tâm hồn tín hữu.

Chánh Toà Ân giải Tối nhắc các linh mục giải tội: “Không phải lúc nào chúng ta cũng gặp những anh chị em có đức tin trưởng thành, có khả năng nhận thức về tình trạng luân lý”. Theo ngài, nguyên nhân đến từ một thế giới hồ nghi về sự hiện diện của Thiên Chúa. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản một người bước vào toà giải tội. Chắc chắn không phải tất cả mọi sự có thể được giải quyết trong một cuộc trò chuyện ngắn nơi toà giải tội, nhưng thời gian này có thể được sử dụng một cách khôn ngoan để không gây nghi ngờ hoặc xác nhận sự mất phương hướng của thời đại. Trái lại, đây là lúc để đưa ra những điều chắc chắc rõ ràng, và đầu tiên đó là sự hiện diện của lòng thương xót Chúa trong cuộc đời mỗi người.

Cuối thư, Đức Hồng Y Piacenza ước mong thời gian và ánh sáng nơi toà giải tội mà ngài gọi là “túp lều Bêlem” là nguồn bình an đích thực và niềm vui thánh thiện cho mọi người. Tất cả chúng ta đều cần “nhiêu liệu” này. (Acistampa 09/12/2022)


Ngọc Yến – Vatican News
Nguồn: 
Vatican News Tiếng Việt
WGPKT(10/12/2022) KONTUM