Khoá Họp Của Giáo Hội Châu Mỹ Latinh Và Caribê Chuẩn Bị Thượng Hội Đồng

Khoá họp của Giáo hội Châu Mỹ Latinh và Caribê chuẩn bị Thượng Hội đồng

Từ ngày 17 đến 20/3/2023, các đại diện Giáo hội của Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê sẽ họp nhau tại trụ sở của Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh (Celam) ở thủ đô Bogota của Colombia để tham gia vào giai đoạn châu lục của Thượng hội đồng.

Trong những ngày này, các đại biểu sẽ tiếp tục quá trình phân định, về tất cả những đóng góp của việc tham khảo và lắng nghe mà họ đã thực hiện sơ bộ, để viết một bản tổng hợp của toàn khu vực Châu Mỹ Latinh và vùng Caribê.

Trước cuộc họp này, Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh đã tổ chức các cuộc họp khu vực để các Giáo hội địa phương tham gia nhiều hơn, với sự đóng góp và suy tư của họ. Các hội nghị được tổ chức tại El Salvador, Cộng hòa Dominica, Ecuador và Brazil, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của hơn 400 đại diện giáo hội từ tất cả các nước trong khu vực Mỹ Latinh và Caribê.

Giám đốc trung tâm truyền thông của Celam, Óscar Elizalde, người đã tham dự các cuộc họp khu vực, cho rằng các cuộc họp khu vực đã cung cấp một cái nhìn bao quát về tính hiệp hành của Giáo hội.

Thượng Hội đồng Giám mục đã gợi ý cho giai đoạn châu lục thực hiện phương pháp đối thoại thiêng liêng, đó là việc tìm kiếm tiếng nói của Thiên Chúa, dưới hình thức phân định, qua gặp gỡ và đối thoại cộng đoàn.

Từ ngày 21 đến 23/3/2023, các Tổng Thư ký của các Hội đồng Giám mục sẽ có cuộc họp trực tiếp, trong khi các vị Chủ tịch tham gia trực tuyến, để cùng nhau đọc lại kinh nghiệm hiệp hành và xác nhận tài liệu cuối cùng của giai đoạn này, Tài liệu này sẽ được gửi tới Văn phòng Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng trước ngày 31/3/2023.

Các khoá họp giai đoạn châu lục là một phần của tiến trình Thượng Hội đồng, nhằm nhấn mạnh cuộc đối thoại giữa Giáo hội hoàn vũ và Giáo hội địa phương bằng cách đào sâu sự phân định ở mỗi châu lục, dựa trên những gì Dân Chúa đã bày tỏ trong các khoá họp được tổ chức trên khắp thế giới. (CSR_1115_2023)

 

Hồng Thủy – Vatican News

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt (17.03.2023)

WGPKT(19/03/2023) KONTUM