Những Phát Biểu Gây Ngạc Nhiên Của Đức Phanxicô Khi Viếng Thăm Radio Vatican

Ngày 24/5/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có chuyến viếng thăm rất được mong đợi đến các cơ quan truyền thông chính thức của Tòa Thánh. Đây là lần đầu tiên trong 8 năm triều đại Giáo hoàng của ngài,  Đức Phanxicô thăm hai tòa soạn Osservatore Romano và Radio Vatican, hai cơ quan truyền thông chính của Tòa Thánh. Và tại đây, Đức Thánh Cha có những phát biểu gây ngạc nhiên cho các nhân viên của hai cơ quan này.

Ngài nói : « Công việc của chúng ta là đạt tới mọi người ». Ngài diễn tả « mối bận tâm » của ngài đối với các cơ quan truyền thông của Vatican : « Mọi ngày, anh chị em hãy đặt cho mình câu hỏi này : anh chị em đạt tới bao nhiêu người ? Sứ điệp của Chúa Giêsu qua báo Osservatore Romano đạt tới bao nhiêu người ? » Và, đối với « một tổ chức đẹp đẽ », ngài chỉ ra nguy cơ có thể sánh với « ngọn núi sinh ra chuột ».

Một vài phút sau, phát biểu trước các phóng viên, Đức Thánh Cha tiếp tục nói : « Tôi đã thấy tòa nhà này được tổ chức tốt đẹp, và tôi thích điều đó ». Rồi ngài thêm : « Tất cả vấn đề là ở chỗ hệ thống rộng lớn và phức tạp này vận hành ».

Ngài đưa ra nhận xét : « Kẻ thù lớn của sự vận hành tốt là chủ nghĩa chức năng. Chẳng hạn, tôi là người đứng đầu của một bộ phận, tôi là thư ký của bộ phận này, là trưởng. Nhưng tôi có 7 phó thư ký. Mọi sự luôn diễn ra tốt đẹp. Có người gặp khó khăn, đến gặp phó thư ký để giải quyết. Phó thư ký này nói với người ấy : « Chờ chút, rồi tôi sẽ trở lại ». Anh ấy đi gọi cho thư ký…Họ là vô ích. Không thể đưa ra quyết định… ». « Chủ nghĩa chức năng sẽ giết chết. Nó làm cho một thể chế mê ngủ và giết nó. Hãy chú ý đừng rơi vào cái tật này ».

« Để một cơ cấu vận hành được, mỗi người phải có đủ tự do để tiến hành. Người ấy phải có khả năng mạo hiểm chứ không đi xin phép, xin phép, xin phép… : điều đó làm tê liệt », Đức Thánh Cha nói, trước khi khuyến khích các phong viên « can đảm ». Sau khi phát biểu, Đức Thánh Cha đã rời nơi đó mà không có thời gian cho các câu hỏi, sau khi đã chào và chúc lành cho các phóng viên hiện diện.

Theo nhật báo La Croix, những lời phát biểu này của Đức Thánh Cha Phanxicô gây ngạc nhiên nơi các nhân viên làm việc ở đây, và được coi như là những lời phê bình. « Đó là rất mạnh », một trong các nhân viên cho biết. « Chúng tôi chờ đợi một thông điệp khích lệ và ngài đến cho chúng tôi những cái tát, ở đài phát thanh trước mặt mọi người », một phản ứng khác cho biết. « Mọi người đều bị sốc. Mọi người đều ngạc nhiên », một nhân viên khác nói với nhật báo La Croix. Những người khác không muốn đưa ra bình luận, ngay cả ẩn danh, về những phát biểu của Đức Phanxicô.

Một nhân viên nhận xét : « Vấn đề là ở chỗ chúng tôi không thực sự biết điều đó nói với ai. Với các vị lãnh đạo của chúng tôi ? Với tất cả các phóng viên ? Với đài truyền thanh ? Hay rộng hơn, với toàn bộ bộ máy hành chính của Vatican ? »

 Trang web Vatican News, nhiều ngôn ngữ, có 680000 độc giả mỗi ngày. Còn báo Osservatore Romano hằng ngày được đọc bởi khoảng 20000 người, mà 1000 trong đó là bản in. Về Radio Vatican, nó vẫn là công cụ đồ sộ nhất, bởi vì nó được tiếp phát bởi hàng ngàn radio trên thế giới.

Tý Linh
(theo nhật báo La Croix)
Nguồn: xuanbichvietnam
WGPKT(26/05/2021) KONTUM