Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng: Đối Thoại Trong Thánh Thần – Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Khóa 1/2023

Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng chia sẻ những nét chính về kết quả của Thượng Hội Đồng Giám mục Thế giới – Khóa 1/2023 và hướng tới khóa 2/2024:

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

Nguồn: WHĐ (18.11.2023)