Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng: Thế Nào Là Tham Gia Vào Đời Sống Giáo Hội?

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN NĂNG:
THẾ NÀO LÀ THAM GIA VÀO ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI?

Ban Truyền thông Tổng Giáo phận Sài Gòn

 

Nguồn: tgpsaigon.net