Giáo Hội Công Giáo Việt Nam Với 27 Giáo Phận

1/. Giáo hội Việt Nam hiện nay có 03 Giáo tỉnh (với 27 Giáo phận):

Giáo hội Việt Nam có 03 vị Tổng Giám mục cho 03 Giáo tỉnh Hà Nội – Huế – Sài Gòn (Tp.HCM). Điều đặc biệt là cả ba vị đều có bổn mạng là Thánh Cả Giuse: Giuse Vũ Văn Thiên (Hà Nội) – Giuse Nguyễn Chí Linh (Huế) – Giuse Nguyễn Năng (Sài Gòn)

Giáo tỉnh Hà Nội: với 11 Giáo phận: Hà Nội – Bắc Ninh – Bùi Chu – Hà Tĩnh – Hải Phòng – Hưng Hóa – Lạng Sơn – Phát Diệm – Thái Bình – Thanh Hóa – Vinh;

Giáo tỉnh Huế: với 06 Giáo phận: Huế – Ban Mê Thuột – Đà Nẵng – Kon Tum – Nha Trang – Qui Nhơn;

Giáo tỉnh Sài Gòn: với 10 Giáo phận: Sài Gòn – Bà Rịa – Cần Thơ – Đà Lạt – Long Xuyên – Mỹ Tho – Phan Thiết – Phú Cường – Vĩnh Long – Xuân Lộc.

Thông tin thêm:

Giáo phận cổ xưa nhất: là Giáo phận Qui Nhơn (thành lập năm 1659)

Giáo phận trẻ trung nhất: là Giáo phận Hà Tĩnh (thành lập năm 2018)

2/. Giáo hội Việt Nam hiện có 28 vị Giám mục coi sóc 27 Giáo phận và 19 vị đang nghỉ hưu.

Vị Giám mục cao niên nhất: Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên – 94 tuổi (sinh năm 1926);

Vị Giám mục trẻ tuổi nhất: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên – 55 tuổi (sinh năm 1965)

3/. Thông tin khác

3.1 Có 01 Giáo phận hiện có 04 vị Giám mục:

Giáo phận Hà Nội: Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên – Tổng Giám mục; Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (nghỉ hưu) – Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt – Đức Cha Lôrensô Chu Văn Minh (nghỉ hưu).

3.2 Có 05 Giáo phận hiện có 03 vị Giám mục:

Giáo phận Huế: Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh – Đức Cha Stêphanô Nguyễn Như Thể (nghỉ hưu) – Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng (nghỉ hưu) [Cả ba vị đều là Tổng Giám mục];

Giáo phận Kon Tum: Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị – Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung (nghỉ hưu) –Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh (nghỉ hưu);

Giáo phận Sài Gòn: Đức Cha Giuse Nguyễn Năng – Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn (Gm. phụ tá) – Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (nghỉ hưu);

Giáo phận Long Xuyên: Đức Cha Giuse Trần Văn Toản – Đức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần (nghỉ hưu) – Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu (nghỉ hưu) [cả ba vị đều có tên gọi bằng chữ T];

Giáo phận Xuân Lộc: Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo (nghỉ hưu) – Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh (nghỉ hưu);

3.3 Có 05 Giáo phận hiện có 02 vị Giám mục:

Giáo phận Đà Nẵng: Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh (nghỉ hưu);

Giáo phận Qui Nhơn: Đức Cha Mátthêu Nguyễn Văn Khôi – Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn (nghỉ hưu);

Giáo phận Bà Rịa: Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm (nghỉ hưu);

Giáo phận Đà Lạt: Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương (nghỉ hưu);

Giáo phận Phú Cường: Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ (nghỉ hưu).

3.4 Hiện có 03 Giáo phận ‘trống tòa’:

Giáo phận Hải Phòng vì Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên về làm Tổng Giám mục Hà Nội;

Giáo phận Phát Diệm vì Đức Cha Giuse Nguyễn Năng về làm Tổng Giám mục Sài Gòn;

Giáo phận Hưng Hóa vì Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất nghỉ hưu.

3.5 Có 03 Giáo phận có thể có Tân Giám mục Chính tòa năm 2021:

Giáo phận Hà Tĩnh: Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Chính tòa tiên khởi của Giáo phận Hà Tĩnh, ngài sẽ 76 tuổi trong năm 2021 (ngài và ĐC Giuse Đinh Đức Đạo cùng sinh năm 1945).

Giáo phận Thái Bình: Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Chính tòa Giáo phận Thái Bình, ngài sẽ 75 tuổi trong năm 2021.

Giáo phận Nha Trang: Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Chính tòa Giáo phận Nha Trang, ngài sẽ 77 tuổi trong năm 2021.

Trích từ nguồn: TGPSG
WGPKT(26/01/2021) KONTUM