Các Giáo Xứ Khai Mạc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ

Tháng hoa đã về! Tháng mà tâm hồn mỗi người tín hữu sốt mến hướng về Mẹ Maria với biết bao ân tình trào dâng, với tấm lòng tạ ơn và yêu mến đặc biệt. Trong tâm tình ấy, cùng với truyền thống tốt đẹp của toàn thể Hội Thánh, các cộng đoàn giáo xứ, giáo họ khắp nơi trong giáo phận Kon Tum quây quần trước tôn nhan Mẹ yêu dấu, để cùng nhau tiến hoa dâng kính Mẹ, cùng với suy niệm lời kinh Mân Côi, hát thánh ca, dâng lên điệu vũ…Đây là truyền thống rất xa xưa của Giáo Hội muốn bày tỏ lòng sùng mộ và yêu mến Mẹ. Riêng đối với người tín hữu Việt Nam, lòng sùng kính Mẹ Maria lại dâng lên ngập tràn khi tháng Năm về.

Lạy Mẹ Maria, khi đọc Phúc Âm, lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ lên đường. Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bêlem sinh Ðức Giêsu. Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng Con trong đền thờ. Mẹ tìm Con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana. Mẹ đi thăm Ðức Giêsu khi Ngài đang rao giảng. Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài đến tận Núi Sọ.

Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong, từ con người hay từ Thiên Chúa. Chúng con thấy Mẹ luôn đi với Ðức Giêsu trong mọi bước đường của cuộc sống. Chẳng phải con đường nào cũng là thảm hoa. Có những con đường đầy máu và nước mắt.

Xin Mẹ dạy chúng con đừng sợ lên đường mỗi ngày, đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mời của Chúa để tham gia tích cực vào đời sống Giáo Hội, dời sống Giáo xứ.

Xin giữ chúng con luôn đi trên Ðường Giêsu để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.

NHỮNG HÌNH ẢNH DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ TẠI CÁC GIÁO XỨ TRONG GIÁO PHẬN KON TUM NGÀY 01 & 02 THÁNG 05 NĂM 2024

GIÁO XỨ DAK RAO KRAM (DAK TÔ)

GIÁO XỨ HÒA BÌNH (PLEIKU)

GIÁO XỨ ĐỨC AN (PLEIKU)

GIÁO XỨ PLEI JƠDRÂP (KON TUM)

GIÁO XỨ PHÚ THỌ (PLEIKU)

GIÁO XỨ VÕ LÂM (KON TUM)

GIÁO XỨ YA LI – MRÔNG YỐ (CHƯ PĂH)

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA (KON TUM)

GIÁO XỨ ĐỨC HƯNG (CHƯ PRÔNG)

GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG (KON TUM)

GIÁO XỨ CHƯ TY (CHƯ PRÔNG)

Hình ảnh từ các giáo xứ

BBT

WGPKT(08/05/2024) KONTUM