Bổn Mạng Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng, Giáo Phận Kon Tum

Diễn Nguyện Á Thánh Anrê Phú Yên

WGPKT(27/07/2019) KONTUM