Thánh Lễ: Bổn Mạng Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng, Giáo Phận Kon Tum 26-07-2019

WGPKT(27/07/2019) KONTUM