Dòng Chúa Quan Phòng PORTIEUX Tiếp Nối Sứ Vụ Tại Giáo Phận Kon Tum

Ngày 04/05/2022, lễ kính Á Thánh Gioan Martinô Moye (1730-1793), bổn mạng Hội Dòng Chúa Quan Phòng (SPP). 52 năm hiện diện tại GP Kon Tum bắt đầu từ tháng 10/1970 tại Plei Kơbey (1970-2022), các Sơ CQP đã kiên trì bám trụ, hết mình phục vụ mang lại nhiều hoa trái trên cánh đồng truyền giáo Tây Nguyên.

Xin kính chúc mừng lễ bổn mạng của quý Sơ, cách riêng Cộng Đoàn Kim Phước và Cộng Đoàn Phương Quý vừa tròn 50 năm kim khánh thành lập (1972-2022). Xin Chúa Quan Phòng tiếp tục ban ơn lành cho Hội Dòng, để tiếp tục thực hiện đặc sủng của Cha Gioan Martinô Moye là: “Thực hiện kế hoạch lòng thương xót của Chúa trên những người nghèo nhất và bị bỏ rơi nhất”.

WGPKT(03/05/2022) KONTUM