Giáo Xứ Phú Thọ: Thánh Lễ Tiệc Ly Ngày 28.03.2024

Cùng với Hội Thánh hoàn vũ, giáo xứ Phú Thọ (giáo hạt Pleiku) bước vào Tam Nhật Vượt Qua với Thánh lễ Tiệc Ly vào lúc 18g00 Thứ Năm Tuần Thánh 28/03/2024. Cha chánh xứ Giêrônimô Lê Đình Hùng chủ sự thánh lễ và các nghi thức. Đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ và các giáo họ qui tụ hiệp dâng Thánh lễ.

Với Thánh lễ này, Giáo Hội tưởng nhớ việc Chúa lập Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Truyền Chức Thánh.

Sau phần giảng lễ, linh mục chánh xứ đã tái diễn việc làm của Chúa Giêsu khi quỳ xuống rửa chân cho các vị đại diện cộng đoàn, nêu cao bài học khiêm nhường, yêu thương và hy sinh phục vụ lẫn nhau mà Chúa Giêsu đã truyền dạy.

Thánh lễ tiếp tục diễn ra trang nghiêm, sốt sắng với phần phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ là nghi thức kiệu Thánh Thể sang Nhà Tạm, nhắc nhở mọi người về Tình Yêu Thương của Chúa khi Người vẫn hiện diện với nhân loại trong Bí tích Thánh Thể.

Sau đó, cộng đoàn cùng nhau thờ phượng và chiêm ngắm Tình Yêu của Chúa qua việc chầu Thánh Thể của các Giáo họ và hội đoàn trong giáo xứ.

 

Theo Truyền thông Giáo xứ Phú Thọ

WGPKT(29/03/2024) KONTUM