Giáo Xứ Võ Lâm: Thư Mục Vụ Xuân 2024

THƯ MỤC VỤ XUÂN 2024

ĐỊNH HƯỚNG MỤC VỤ NĂM 2024 CỦA CHA CHÁNH XỨ GIÁO XỨ VÕ LÂM

WGPKT(03/02/2024) KONTUM