Mừng Kỷ Niệm 17 Năm Tấn Phong Giám Mục – Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh

     Đức giám mục : Micae Hoàng Đức Oanh Sinh ngày : 23.10.1938 tại Hà Tây (nay là Hà Nội). Nhập Tiểu Chủng Viện Hà Nội năm 1952.

– Năm 1954 di cư vào Nam và học tại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn.

– Năm 1960 học tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt. Thụ phong linh mục ngày 22.12.1968 tại Sài Gòn.

– Ngày 16.07.2003 Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục Chính Tòa Kon Tum kế vị Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung. Thánh lễ tấn phong ngày 28.08.2003 tại tiền đường Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum. Khẩu hiệu Giám mục : “Cha chúng con” Pater noster.

– Ngày 07.10.2015 Tòa Thánh chấp nhận đơn xin nghỉ hưu của ngài và bổ nhiệm linh mục Louis.G Nguyễn Hùng Vị làm Giám mục Chính Tòa kế vị ngài.

WGPKT(26/08/2020) KONTUM