Lịch Sử Hang Đá Đức Mẹ Lộ Đức Phương Nghĩa – Chứng Tích Lòng Yêu Mến Đức Mẹ

“Nhân dịp Tháng Hoa kính Đức Mẹ, Lễ Đức Mẹ Fatima (13/05) và cũng đánh dấu việc tu bổ, chỉnh trang Hang Đá Đức Mẹ Phương Nghĩa, với việc Đức Cha Giáo phận về dâng thánh lễ tạ ơn vào lúc 17g30’ ngày 13/05/2022, chúng tôi xin tìm hiểu về lịch sử Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức tại giáo xứ Phương Nghĩa, để chúng ta thêm lòng yêu mến Mẹ, thường xuyên đến cầu khẩn và bắt chước gương lành của Mẹ, để được Mẹ hướng dẫn đến gặp Chúa Giêsu Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian.”

WGPKT(13/05/2022) KONTUM