Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum: Lễ Tro 14/02/2024

Lễ Tro mở đầu Mùa Chay thánh đã được cử hành long trọng vào lúc 5h30 sáng ngày 14/02/2024 tại Nhà thờ Chính tòa Kon Tum, dưới sự chủ tế của Cha Giacôbê Trần Tấn Việt, linh mục chánh xứ. Ngoài ra còn có sự hiện diện của thầy Phó tế, quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn giáo xứ.

Thông điệp Lễ Tro và suốt cả Mùa Chay được Cha chánh xứ gợi ý cho cộng đoàn:

Hôm nay là dịp thuận tiện để mỗi người nhìn lại đời sống đức tin của mình hầu sửa đổi bản thân, và nhờ ơn Chúa giúp chúng ta được bổ sức để tránh xa những cám dỗ.

Trong Mùa Chay này, Đức Giám mục giáo phận mời gọi chúng ta sống cầu nguyện, hi sinh và làm việc bác ái để tỏ lòng sám hối và giúp đỡ những anh chị em cần sự quan tâm, chia sẻ của chúng ta.

Ước mong mỗi người biết trân trọng mùa hồng ân này và sống theo Tin Mừng Chúa Kitô.

Cuối thánh lễ, cha xứ Giacôbê Trần Tấn Việt đã trao những “bì thư Mùa Chay” gởi đến từng gia đình trong giáo xứ, kêu mời sự hy sinh như một thực hành cụ thể để giúp cho công việc bác ái của Giáo phận cũng như của Giáo xứ.

 

Theo: Văn phòng Giáo xứ Chính tòa

WGPKT(16/02/2024) KONTUM