Thư Ngỏ Dòng Ảnh Phép Lạ

Xin gửi đến gia đình Giáo phận Kon Tum, cùng toàn thể quý vị ân nhân gần xa, chút tâm tình chia sẻ của Đức Cha Giáo phận về nỗi âu lo của Hội Dòng Ảnh Phép Lạ. Xin hiệp thông cầu nguyện và chung phần với Hội Dòng.

WGPKT(01/01/2020) KONTUM