Vần Thơ Về Mẹ Măng Đen

Trãi qua 171 năm kể từ hạt giống Tin Mừng được gieo trồng trên vùng đất Tây nguyên (1948-2019), văn thơ chữ quốc ngữ cũng như trong ngôn ngữ bản địa âm ỉ nảy mần từ những thế hệ  tiền hiền của Giáo phận Kon Tum. Những bài thơ, ca dao, tục ngữ, bài vè, câu đố… chứa đựng nhiều dấu ấn thơ tôn giáo và văn hóa bản địa, như nguyệt san Hlabar Tơbang (1911), Chức dịch thư tín (1933) và được trải rộng trong Tân Cựu ước Bahnar, Jrai, Xê đăng…

Gần đây Ban mục vụ Văn Hóa Giáo phận giới thiệu tập san HOA NÚI RỪNG V (2019) tiếp nối Hoa Núi Rừng I (2015); Hoa Núi Rừng II (2016); Hoa Núi Rừng III (2017); Hoa Núi Rừng IV (2018); Hoa Núi Rừng V (2019).

Trước đây vài năm, khi cải táng Ngôi Mộ của Cha Combes Bề Trên tiên khởi tại Kon Kơ Xâm, Đức Giám mục Alôisiô Nguyễn Hùng Vị cũng khởi xướng những vần thơ tôn vinh sự hy sinh trong công cuộc truyền giáo của các vị thừa sai.

Hôm nay, Đức Giám mục trong bước tiến đó đã sáng tác vần thơ về Đức Mẹ Măng Đen, bút hiệu khá lạ lẫm với chúng ta. Ngài còn làm một số bài đường luật, và sau đây là bài thơ tứ tuyệt (4 câu, 7 chữ) như làm đề tài khởi động tôn vinh Mẹ Măng Đen:

Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận xin trân trong giới thiệu đến quý vị độc giả gần xa một vài vần thơ của ngài:

MẸ SẦU BI MĂNG ĐEN

Sầu bi Thánh Mẫu Mẹ Măng Đen,
Trẩy hội hằng năm theo thói quen,
Chiêm ngắm đôi tay tuy bị cụt,
Quyền năng cứu giúp phận con hèn.

Kontum,  28/12/2019
ALLÔ

Bài họa thơ của ALLÔ:

MẸ SẦU BI MĂNG ĐEN

Vượt đèo vượt núi  đến Măng Đen,
Kinh thượng trẻ già lạ lẫn quen,
Lũ lượt quây quần bên Thánh Mẫu,
Vững tin cậy mến dẫu phàm hèn.

Kontum, 28/12/2019
ALLÔ

Bài họa thơ của ALLÔ:

MẸ SẦU BI MĂNG ĐEN

Hoan ca Mẹ Cứu Chúa Măng Đen,
Tổ chức từng năm theo lệ quen,
Suy tưởng hai tay dù bị cụt,
Uy quyền trợ sức đến dân hèn.

Kontum, 28/12/2019
Nẫu Núi

Bài họa thơ của ALLÔ:

MẸ SẦU BI MĂNG ĐEN

Đức Mẹ Sầu bi Mẹ Măng Đen,
Hành hương theo lệ đã thành quen,
Đón nhận ơn lành từ tay cụt,
Nối dài tay giúp kẻ nghèo hèn.

Kontum,  28/12/2019
Tín hữu nhà quê

WGPKT(01/01/2020) KONTUM