Đâu Là Những Trở Ngại Cho Việc Chúa Thánh Thần Ngự Đến?

Để chuẩn bị mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, vào ngày 28/5/2023, Aleteia đã hỏi cha Gaultier de Chaillé để xác định những trở ngại có thể xảy ra đối với hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta. Là cha sở của giáo xứ Villepreux-Les Clayes (Yvelines), ngài là tác giả của cuốn « Les dons de l’Esprit Saint » (nxb. Mame). Đâu là những trở ngại lớn có thể ngăn trở hoạt động của Chúa Thánh Thần ?

Trở ngại 1 : Phủ nhận khả năng tâm linh

Cha Gaultier de Chaillé giải thích : « Tôi tin rằng trở ngại chính đối với hoạt động của Chúa Thánh Thần trước hết là một đời sống không tâm linh. Nghĩa là sống theo xác thịt, như người xưa nói, hay theo thế gian, như thánh Gioan nói. Đó là xem xét những thách thức của mỗi ngày trong ngắn hạn. Đó là giảm thiểu những cuộc chinh phục của chúng ta thành những gì chúng ta có thể nhìn thấy, đó là một cách thức cho rằng những thành quả duy nhất trong cuộc sống của chúng ta là những thành quả mà chúng ta nhận thức được ».

Do đó, một trong những trở ngại đối với hoạt động của Chúa Thánh Thần là sống một cách phàm nhân, bằng cách giới hạn mình trong một cái nhìn vật chất và vô thần về cuộc sống và bằng cách loại trừ một tầm nhìn thiêng liêng và thần bí về các biến cố. « Đó là khi chúng ta giảm thiểu thành phần hữu hình, cái mà tôi gọi là tự nhiên, trái ngược với siêu nhiên. Thông thường chính trong trường hợp này mà chúng ta không còn sẵn sàng cho Chúa Thánh Thần nữa […] Khi chúng ta phủ nhận khả năng siêu nhiên, chúng ta phủ nhận khả năng ân huệ của Chúa Thánh Thần ».

Trở ngại 2 : Không cầu xin Chúa Thánh Thần

« Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? » (Lc 11, 13). Chúa mời gọi mỗi người cầu xin Chúa Thánh Thần. Ngài cũng nói : « Hãy xin thì sẽ được » (Mt 7, 7). Tuy nhiên, ai không cầu xin thì không nhận được. Như cha Gaultier de Chaillé diễn tả : « Cần phải có phản xạ cầu xin Ngài và cầu xin Ngài nhiều lần ».

Khi bắt đầu đời sống Kitô hữu, bí tích Rửa tội mở ra trong mỗi người « một sự sẵn sàng cho Chúa Thánh Thần, lúc đầu thì « nhỏ bé ». Tiếp đến, khi chịu bí tích Thêm Sức, toàn thể tâm hồn chúng ta trở nên sẵn sàng cho Chúa Thánh Thần, Đấng lúc đó có thể tràn ngập chúng ta một cách toàn diện hơn ». Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là một thời điểm đặc biệt trong năm để cầu xin Chúa Thánh Thần và nhớ rằng « cần phải cầu xin Ngài một lần nữa và không ngừng mỗi ngày ».

Trở ngại 3 : Không để cho Chúa Thánh Thần hành động

Làm thế nào chúng ta có thể thực hành lời khuyên của thánh Phaolô cho tín hữu Galát : « Anh em hãy sống theo Thần Khí » (Gl 5, 16) ? Nói thì có vẻ dễ, nhưng cụ thể bắt đầu từ đâu ? Chúa Thánh Thần được biểu lộ như thế nào trong cuộc sống hằng ngày ? Ngài được biểu lộ bằng những cảm hứng nội tâm, bằng những trực giác, bằng niềm vui và sự bình an thiêng liêng và cả bằng « những cuộc gặp gỡ trong những lúc chúng ta có cảm giác rằng Thiên Chúa đang nói với chúng ta ». Chính như thế là chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa « dẫn chúng đến điều này hay điều kia để làm hoặc chọn lựa ».

Tuy nhiên, đôi khi con người dựng lên những bức tường bên trong – tức là những giới hạn của con người – vốn ngăn cản Chúa Thánh Thần hành động trong đời sống của họ. Xây dựng những bức tường bên trong này, đó là lắng nghe và để bản thân bị giới hạn bởi sự sợ hãi, lười biếng, kiêu ngạo, hay « bởi sự lo âu, bởi lý trí của chúng ta, bởi các dự án của chúng ta ». Tuy nhiên, để hành động hằng ngày và mọi lúc, « Chúa Thánh Thần cần một sự cởi mở và một sự tự do lớn lao trong chúng ta ».

Tý Linh

(theo Aline Laschine, Aleteia)

Nguồn: xuanbichvietnam.net