Linh Mục Giuse Nguyễn Sỹ Sinh

Nhà Thờ H’Bông, xã H’Bông, Chư Sê, Gia Lai

Linh Mục Phêrô Võ Chí Thắng

Nhà Thờ Phương Quý, xã Vinh Quang, Tp. Kon Tum

Linh Mục Phêrô Đỗ Văn Thông

Nhà Thờ An Khê, 198 Quang Trung, thị xã An Khê, Gia Lai

Linh Mục Vinhsơn Phạm Đình Tôn

Nhà thờ Ia Tiêm, xã Ia Tiêm, Chư Sê, Gia Lai

Linh Mục Anrê Nguyễn Nhật Trường

Nhà Thờ Đăk Kơ Đem, xã Đăk Ui, Đăk Hà, Kon Tum

Linh Mục Phaolô Nguyễn Bá Tuyên

Nhà thờ Thánh Tâm, 542 Hùng Vương, Tp. Pleiku, Gia Lai

Linh Mục F.X Trần Anh Duy (Xuân Bích)

ĐCV Huế, 30 Kim Long, Huế

Linh Mục Phaolô Trần Quốc Cường (Xuân Bích)

ĐCV Huế, 30 Kim Long, Huế

Linh Mục Phêrô Lê Văn Thắng (M.E.P)

Nhà Bok Kiơm Sài Gòn, 96/13 Bành Văn Trân, p.7, Tân Bình, Tp. HCM