Linh Đạo Cho Giáo Dân

Linh Đạo Cho Giáo Dân

I. QUA LINH ĐẠO KITÔ GIÁO XÂY DỰNG MỘT NỀN LINH ĐẠO CHO GIÁO DÂN 1. Linh đạo Kitô giáo Linh đạo Kitô giáo là sự diễn tả kinh nghiệm của một con người về Thiên Chúa qua Đức Giêsu…

Xem Thêm
Ngày Loan Báo Tin Mừng

Ngày Loan Báo Tin Mừng

GIÁO PHẬN KONTUM 2019 : NGÀY LOAN BÁO TIN MỪNG 2019 “Trở thành Kitô hữu không phải chỉ là ghi tên của mình trong sổ rửa tội. Một sinh viên nếu chỉ ghi danh vào trường mà không đi học,…

Xem Thêm
Tình Người Trong Gia Đình

Tình Người Trong Gia Đình

Bài viết dưới đây được khai triển trong ánh sáng của:  Niềm Vui Của Tình Yêu số 93-94 Một trong những đặc nét của tình yêu là lòng nhân hậu. Dĩ nhiên ai có lòng nhân hậu, tình người, trái…

Xem Thêm