Hiệp Thông-Tạ Ơn Cùng Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Kontum

Hôm nay, thứ 7, ngày 24/08/2019, lúc 5h30, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum đã dâng lễ tạ ơn cùng với Hội dòng Ảnh Phép Lạ Kon Tum, sau Tổng Tu Nghị tại Nhà Mẹ, diễn ra ngày 20 tháng 8 năm 2019, đã bầu ra Ban Điều hành mới, với nhiệm kỳ 2019 – 2023.  

1. Yă Tổng Phụ Trách : Yă Myriam Y Ái.

2. Yă Phó 1 : Yă Đaniel Nương.

3. Yă Phó 2 : Yă Lucia Y Lét.

4. Yă Tổng Thư Ký : Yă Maria Y Klưi.

5. Yă Tổng Quản Lý : Yă Têrêxa Y Lan.

Gia đình Giáo phận Kon Tum xin chúc mừng Hội Dòng. Nguyện xin Thiên Chúa luôn ban muôn ơn lành cho Hội dòng, cách riêng cho Yă Tổng phụ trách và các chị em trong Ban Điều Hành.

Kontum, ngày 24 tháng 08 năm 2019

BMVTT Gp Kon Tum

Ban Mai đưa tin

WGPKT(28/08/2019) KONTUM