Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Mừng 50 Năm Phục Vụ Tại Giáo Phận KonTum

Sáng ngày 5.10.2019, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị cử hành Thánh lễ tạ ơn 50 năm Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm phục vụ tại giáo phận Kontum, Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, hơn 50 linh mục và đông đảo quý khách về tham dự Thánh lễ. Đặc biệt có sự hiện diện của Cha Gioan Baotixita Trần Văn Hộ, vị tuyên úy tiên khởi năm 1969 của tuyển viện Pleiku.

Diễn nguyện

Chương trình diễn nguyện khái quát lịch sử 100 năm thành lập Hội Dòng và 50 năm truyền giáo tại Tây Nguyên. Theo lời mời của Đức Cha Paul Seitz Kim, Giám mục giáo phận Kontum, ngày 24/8/1969, 4 chị nữ tu được sai đến với người Sắc Tộc, các chị học tiếng tại Phú Bổn. Hạt giống Tin Mừng trải qua chiến cuộc thăng trầm, nhưng dưới sự quan phòng của Thiên Chúa và Mẹ Maria Vô Nhiễm, Hội Dòng vẫn đơm hoa kết quả, đến nay trên cánh đồng truyền giáo Tây Nguyên gồm giáo phận Kontum và giáo phận Ban Mê Thuột đã có 12 cộng đoàn với 75 chị em.

Tên gọi mỗi cộng đoàn gắn bó với từng công việc đặc thù theo linh đạo và sứ mạng của Hội Dòng. Như “Cộng đoàn Thánh Thể, số nhà 48 Võ Thị Sáu, Pleiku, nơi quy tụ và thường trực đón tiếp: Anh chị em dự tòng người Kinh và Dân tộc từ các buôn làng hằng tuần đến học giáo lý. Huấn luyện và bồi dưỡng các Giáo Lý viên người sắc tộc và các Giáo phu. Họp mặt của các chị em Cựu Tu Sinh, anh chị em Hiệp Hội và các thiện nguyện viên làm việc tông đồ. Mỗi thứ bảy cuối tháng họp nhóm công tác xã hội y tế và chia sẻ công việc giúp đỡ bệnh nhân, có sự hiện diện của cha sở. Nơi đón tiếp các chị em trong Dòng, các tu sĩ, Tu hội đến tĩnh tâm năm và tĩnh tâm tháng. Tổ chức các khóa học nhân điện, đón tiếp các phái đoàn từ thiện, y tế, xã hội. Chị em nỗ lực thi hành sứ mạng giáo dục văn hóa tại trường mầm non Họa Mi, gồm 800 cháu với 42 giáo viên và nhân viên cộng tác” (Trích Kỷ yếu 100 năm thành lập Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm trang 248).

Đức Cha Aloisiô giảng lễ

“Một niềm vui to lớn đến từ ân sủng Chúa ban cho Hội Dòng, 100 năm thành lập và 50 năm truyền giáo tại Tây Nguyên mừng trong dịp lễ Mân Côi. Rất ý nghĩa: sứ vụ đặt trong tay Đức Mẹ, đến với Đức Mẹ xin Mẹ trợ giúp. Ý thức vai trò quan trọng của chuỗi Mân Côi, chị em nhận là Con Đức Mẹ Vô Nhiễm nên gắn bó với chuỗi Mân Côi, hoạt động sinh nhiều kết quả như 7 nhà nội trú sắc tộc, bệnh nhân phong, bệnh nhân nghèo, hỗ trợ sinh viên nghèo…, đều cần đến sự trợ giúp của Đúc Mẹ.”

Hội Dòng tri ân

Nữ tu Maria Têrêxa Phạm Thị Bích Thủy, bề trên Dòng, đã long trọng tri ân: “Nay, Chúa sai Hội Dòng đi ra, đến với 12 giáo phận, trong và ngoài nước. Từ 6 thiếu nữ đơn sơ thuở ban đầu vào ngày 7/9/1920. Cho đến nay, 577 chị em tận hiến trong Hội Dòng, trong đó 114 chị đã về nhà Cha trên trời; Chúa đang mời 33 tập sinh, các tiền tập sinh và rất đông các em thanh tuyển đến với Dòng trong tràn trề hy vọng. Vâng, phận nữ tỳ hèn mọn, Chúa đoái thương nhìn tới” (Trích kỷ yếu 100 năm thành lập, trang 24)

Phép lành Tòa Thánh

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Vân Đông đã công bố Sắc lệnh Tòa Ân Giải Tối cao về Năm Thánh và Đức Cha ban phép lành với ơn Toàn xá.

Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, giáo xứ Đức An, giáo hạt Pleiku

Phóng viên Ad Gentes giáo phận Kontum ngày 5/10/2019

WGPKT(06/10/2019) KONTUM