Giáo Xứ Chư Đang Ya

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Chư Đang Ya, H. Chư Păh
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Giuse Nguyễn Công Minh, CSsR; Phêrô Đinh Quốc Thái Bình, CSsR
Giáo dân:   3.701
Bổn mạng giáo xứ:   Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Giáo họ trực thuộc: 10

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 19h00 Nt Chính  
     
Ba 6h00 Ia Gri  
6h00 Plơc Nú/ Plơc Bông  
6h00 Plơc Wethle/ Sao Đup  
19h00 NT Chính  
Năm 6h00 Plơi Nhinh  
6h00 Plơi Jar  
Sáu 6h00 Plơi Têng  
19h00 Nt Chính  
Bảy 14h30 Plơc Nú/ Plơc Bông Lễ CN
16h00 Plơc Wethle/ Sao Đup Lễ CN
17h30 Plơi Brel Lễ CN
Chúa Nhật  6h00 Plơi Têng  
7h30 Nt Chính và Plơi Wethle  
9h00 Nt Chính  
17h00 Plơi Nhinh  

Lược Sử Giáo Xứ  Hà Bầu

WGPKT(30/12/2021) KONTUM