Giáo Xứ Kon Măh

Địa Chỉ

Đường:                    Phường/xã: Hà Tây, H. Chư Păh
Thành phố:            Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Giuse Hà Văn Hường
Giáo dân: 5.461
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
Giáo họ trực thuộc

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai      
     
Ba      
     
     
     
Năm      
     
Sáu      
     
Bảy      
     
Chúa Nhật      
     
     
     

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(05/03/2022) KONTUM