Giáo Xứ Ia Dreng

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: xã Ia Dreng, Huyện Chư Pưh
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Giuse Nguyễn Công Minh C.S.R
Giáo dân: 4000
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Làng Jrai  
18h30 Nt Chính  
Ba 18h30 Nt Chính  
5h00 Làng Jrai  
18h30 Nt Chính  
Năm 18h30 Nt Chính  
Sáu 5h00 Làng Jrai  
18h30 Nt Chính  
Bảy 5h00 Giáo họ người Kinh  
16h00 Nt Chính Lễ CN
Chúa Nhật  5h00 Nt Chính Tiếng kinh
7h30 Nt Chính (thiếu nhi & Jrai)  
9h30 Nt Chính Tiếng Jrai
14h00 Giáo họ xa Tiếng kinh & Jrai