Giáo Xứ Mỹ Thạch

Địa Chỉ

Đường: 365 Hùng Vương
Thành phố: thị trấn Chư sê

Phường/xã:
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Giuse Võ Văn Trường
Giáo dân:
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

 

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Nt Chính  
     
Ba 5h00 Nt Chính  
     
5h00 Nt Chính  
     
Năm      
18h00 Nt Chính  
Sáu 5h00 Nt Chính  
     
Bảy 5h00 Nt Chính  
18h00 Nt Chính  
Chúa Nhật
 
5h30 Nt Chính  
9h30 Nt Chính