Giáo Xứ Lệ Cần

Địa Chỉ

Thôn: 1
Quận/huyện: Đak Đoa

Phường/xã: Tân Bình
Tỉnh/Tp: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Giuse Đinh Thế Hoài.
Giáo dân: 1.600 bao gồm Kinh và Bahnar.
Giáo họ trực thuộc: Vô Nhiễm, Giuse, Phêrô và 9 làng dân tộc Bahnar.

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

ThứGiờ LễĐịa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Hai05g00Giáo họ Vô Nhiễm
Ba05g00Giáo họ Vô Nhiễm
17g30Giáo xứ Giuse
Năm05g00Giáo họ Vô Nhiễm
Sáu17g30Giáo xứ Giuse
Bảy05g30Giáo họ Vô Nhiễm
Chúa Nhật05g30Giáo xứ Giuse
07g15Giáo họ Phêrô – Hà Lòng
17g00Giáo xứ Giuse

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(17/05/2021) KONTUM