Giáo Xứ Plei Kly

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: thôn Hòa An, Thị trấn Nhơn Hòa, H. Chư Pưh
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Giuse Nguyễn Đắc Thịnh
Giáo dân: 4300
Giáo họ trực thuộc: 16

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Nt Chính  
18h30 làng  
Ba      
18h00 Nt Chính  
5h00 Nt Chính  
18h30 làng  
Năm      
18h00 Nt Chính  
Sáu 5h00 Nt Chính  
18h30 làng  
Bảy 14h30 Làng Lễ CN
18h30 Nt Chính Lễ CN
Chúa Nhật  8h00 Nt Chính  
9h30 Nt Chính  
14h30 Làng  

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(07/08/2021) KONTUM