Giáo Xứ Plei Chuet

Địa Chỉ

Đường:                                Phường/xã: Thắng Lợi
Thành phố: Pleiku                 Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Giuse Trần Minh Chính, CSsR; Antôn Nguyễn Văn Hợp, CSsR
Giáo dân: 4.085
Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
Giáo họ trực thuộc

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ
Ngày thường  
Chúa Nhật  
   

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(26/06/2021) KONTUM