Giáo Xứ Đăk Mot

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Plei Kần – H. Ngọc Hồi
Tỉnh: Kon Tum

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: G.B Đỗ Thanh Tùng
Giáo dân:  7012
Giáo họ trực thuộc: 6 giáo họ, 6 làng, 2 thôn

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h15 Nt Chính  
17h30 Nt Chính  
Ba 5h15 Nt Chính  
17h30 Nt Chính  
5h15 Nt Chính  
17h30 Nt Chính  
Năm 5h15 Nt Chính  
17h30 Nt Chính  
Sáu 5h15 Nt Chính Đầu tháng chiều có lễ LCTX
17h30 Nt Chính
Bảy 5h15 Nt Chính  
17h30 Nt Chính  
Chúa Nhật  6h00 Nt Chính  
9h30 Nt Chính  
16h00 Nt Chính  

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(02/08/2021) KONTUM